Ranking lokat terminowych

Trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie nie jest rozsądnym postępowaniem z dwóch względów. Po pierwsze mogą one łatwo zaginąć, ulec zniszczeniu czy też paść łupem złodziei. Po drugie takie nigdzie niezainwestowane pieniądze nie pracują, tzn. nie przynoszą żadnych profitów, nawet z tytułu odsetek, które zapewniają lokaty bankowe. W przypadku dużych kwot, pieniądze ulokowane w banku mogą przynosić spore dodatkowe dochody. Wiemy jednakże, iż oprocentowanie osobistych kont bankowych nie jest wysokie i tutaj na specjalne profity nie ma co liczyć. Co więc uczynić, kiedy dysponujemy pewną nadwyżką pieniężną, która pozostaje nam po zaspokojeniu swoich bieżących potrzeb finansowych i jak je racjonalnie zainwestować, oczywiście przy założeniu, że nie zamierzamy prowadzić żadnej działalności gospodarczej? Jeśli nie chcemy korzystać z bardziej ryzykownych instrumentów giełdowych, np. z kupowania akcji spółek giełdowych czy z gry na Foreksie, to jedyną sensowną opcją pozostają bankowe lokaty terminowe. Z rankingiem lokat terminowych kilku różnych placówek bankowych, sporządzonym przez naszych analityków zapoznamy Państwa na końcu niniejszego artykułu.

Lokaty krótko czy długoterminowe?

Większość Polaków zbiera zaoszczędzone pieniądze na jakiś konkretny cel, który ma zazwyczaj zostać zrealizowany w niezbyt odległej perspektywie czasowej. Wśród tego rodzaju celów możemy wymienić tutaj kupno droższego sprzętu AGD, remont mieszkania, wakacje lub też kupno samochodu. Nieco dłużej musimy oszczędzać na wkład własny potrzebny na kupno mieszkania lub budowę domu, niemniej i w tym przypadku nie jest to czas nazbyt długi, ponieważ tutaj zazwyczaj posiłkujemy się kredytem hipotecznym. W wymienionych przypadkach najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z krótkoterminowych lokat terminowych, o okresie wykupu maksymalnie do jednego roku. Natomiast kiedy mamy zamiar oszczędzać bardzo długo np. na studia dla dziecka, wtedy warto założyć lokatę wieloletnią. Zawsze jednak przed podjęciem takiej decyzji warto rzecz dokładnie przemyśleć, ponieważ w nagłej sytuacji, kiedy zechcemy zlikwidować lokatę przed umówionym okresem jej obowiązywania, możemy ponieść pewne straty finansowe.

Najczęstsze formy lokat terminowych

Większość różnego rodzaju rankingów lokat terminowych dotyczy krótkotrwałych inwestycji o okresie do 12 miesięcy i kwotach w wysokości od 500 do 25000 zł, takie lokaty są przez nasze banki najczęściej proponowane. W przypadku większych kwot zazwyczaj wysokość oprocentowania lokat jest negocjowana indywidualnie przez inwestora i przedstawiciela banku. W większości banków lokaty terminowe można zakładać na trzy, sześć lub dwanaście miesięcy i najczęściej trzeba w nich posiadać własne konto osobiste. Oczywiście w różnych bankach możemy spotkać się z innymi stopami zwrotu naszych inwestycji. W niektórych bankach można zlikwidować lokatę w każdej chwili, bez obawy o utratę wypracowanych do tej pory odsetek, w innych będzie to niemożliwe. Chociaż stopy procentowe przy tego typu inwestycjach nie porażają swoją wysokością, to można znaleźć banki, w których zysk z lokat może być liczony w wysokości od 3,5 do nawet 5% w skali rocznej.

Opracowany przez nas ranking lokat terminowych, który przedstawiamy poniżej, stara się uwzględnić te wszystkie propozycje, które wydają się nam najbardziej interesujące.